About Me

Invisalign được ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều trường hợp lệch lạc khác nhau, từ những ca đơn giản đến phức tạp. Một số trường hợp có thể được điều trị bằng Invisalign như: Răng khấp khểnh, Răng thưa, Răng vẩu, móm, cắn ngược, khớp cắn sâu, khớp cắn hở... CHỈNH RĂNG